VĂN PHÒNG PHẨM

thông tin liên hệ
HOTLINE
- 0979 900 268

DAO, KÉO, CẮT BĂNG DÍNH

Dao rọc giấy loại to SDI
Dao rọc giấy loại to SDI
Dao rọc giấy loại nhỏ SDI
Dao rọc giấy loại nhỏ SDI
Cắt băng dính để bàn Deli
Cắt băng dính để bàn Deli
Cắt băng dính để bàn Deli
Cắt băng dính để bàn Deli
Dao cắt giấy nét đứt
Dao cắt giấy nét đứt
Bàn cắt giấy A4
Bàn cắt giấy A4
Bàn cắt giấy A3
Bàn cắt giấy A3
Kéo cắt giấy Deli
Kéo cắt giấy Deli
Kéo cắt vải to
Kéo cắt vải to
Bấm chỉ
Bấm chỉ
Cắt băng dính cầm tay 5cm, 6cm, 7cm
Cắt băng dính cầm tay 5cm, 6cm, 7...