VĂN PHÒNG PHẨM

thông tin liên hệ
HOTLINE
- 0979 900 268

KẸP BƯỚM - KẸP ACCO

Kẹp nam châm plus
Kẹp nam châm plus
Kẹp Acco nhựa UNC
Kẹp Acco nhựa UNC
Kẹp bướm double clip 15mm
Kẹp bướm double clip 15mm
Kẹp bướm double clip 19mm
Kẹp bướm double clip 19mm
Kẹp bướm echo 32mm
Kẹp bướm echo 32mm
Kẹp bướm màu Deli 41mm
Kẹp bướm màu Deli 41mm
Kẹp bướm màu deli 19mm
Kẹp bướm màu deli 19mm