VĂN PHÒNG PHẨM

thông tin liên hệ
HOTLINE
- 0979 900 268

BĂNG DÍNH - KEO DÁN

Băng dính giấy
Băng dính giấy
Băng dính xi
Băng dính xi
Băng dính đục
Băng dính đục
Băng dính trong
Băng dính trong
băng dính vải
băng dính vải
Băng dính xốp
Băng dính xốp
Băng dính 2 mặt 1 cm
Băng dính 2 mặt 1 cm
Băng Keo 3M VHB
Băng Keo 3M VHB
Băng dính Vinyl đa dụng
Băng dính Vinyl đa dụng
Băng dính dán nền
Băng dính dán nền
Băng dính chịu nhiệt
Băng dính chịu nhiệt