VĂN PHÒNG PHẨM

thông tin liên hệ
HOTLINE
- 0979 900 268

DẬP GHIM, GHIM, GỠ GHIM

Dập ghim VIMAX số 10
Dập ghim VIMAX số 10
Dập ghim PLus số 10
Dập ghim PLus số 10
Dập ghim đại 50LA
Dập ghim đại 50LA
Kim bấm Deli số 3
Kim bấm Deli số 3
Kim bấm PLUS số 10
Kim bấm PLUS số 10
Ghim cài C62 màu
Ghim cài C62 màu
Ghim cài C62
Ghim cài C62
Gỡ ghim
Gỡ ghim